• Kasımpaşa, Çatma Mescit Mahallesi, Tepebaşı Cd. No: 1 Kat: 1, 34430 Beyoğlu/İstanbul
  • 0 212 251 66 04
  • MAİL FORMU

Dünya Tüberküloz Raporu-2021

  1. Anasayfa
  2. Dünya Tüberküloz Raporu-2021

Dünya Tüberküloz Raporu-2021

2021 Raporundaki En Önemli Bulgular Ve Mesajlar

Dünya Tüberküloz Raporu-2021

COVID-19 salgını, temel tüberküloz hizmetlerinin sağlanmasında ve tüberküloz hastalığının azaltılmasında yıllarca kaydedilen ilerlemeyi tersine çevirdi.

Bazı ülke ve bölgesel başarı öyküleri olmasına rağmen, küresel TB hedefleri çoğunlukla yoldan çıkmıştır.

En belirgin etki, yeni TB tanısı konan ve rapor edilen kişi sayısındaki büyük küresel düşüştür.

Küresel TB tanı sayısı 2019'da 7,1 milyondan 2020'de 5,8 milyona düşmüş  ( %18'lik bir düşüş), 2012 seviyesine geri dönmüş ve önceki yılın çok gerisinde kalmıştır. Halbuki2020'de yaklaşık 10 milyon kişinin Tüberküloza yakalandığı hesaplanmaktadır.

Tüberküloz tansındaki azalmanın %93’ü 16 ülke de gerçekleşmiştir. En çok etkilenenler Hindistan, Endonezya ve Filipinler’dir. Haziran 2021'e kadar olan geçici veriler, devam eden eksiklikleri göstermektedir.

TB tanı ve tedavisine erişimin azalması, TB ölümlerinde artışa neden olmuştur. 2020 için en iyi tahminlerde HIV negatif insanlar arasında 1,3 milyon (2019'da 1,2 milyondan fazla) ve HIV pozitif insanlararasında ek 214 000TB ölümü gerçekleşmiştir (2019'da 209.000'den fazla), toplam ölüm sayısı 2017 düzeyine geri dönmüştür.Önceki yıllarda TB sıklığındaki (insidans) elde edilen azalma neredeyse durma noktasına kadar yavaşlamıştır.Bu etkilerin 2021 ve 2022'de çok daha kötü olacağı tahmin ediliyor.

Covid-19 salgının diğer etkilerinden önemli birisi tedavi sağlanan kişi sayısındaki 2019 ve 2020 yılları arasındaki azalmalar yer almaktadır. İlaca dirençli TB  tedavisi alanların sayısı  % 15 azalarak 177 100'den 150 359'a düşmüştür (ihtiyacı olanların yaklaşık 3 de 1) ve TB koruyucu  tedavi  verilen kişi sayısı %21 azalarak 3,6 milyondan 2,8 milyona düşmüştür. TB teşhis, tedavi ve önleme hizmetlerine yapılan küresel harcamalar 5,8 milyar ABD dolarından 5,3 milyar ABD dolarına (ihtiyaç duyulanın yarısından az) düşmüştür.

Bu etkileri azaltacak ve tersine çevirecek eylemlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Acil öncelik, TB hizmetlerine erişimi yeniden sağlamak ve özellikle en kötü etkilenen ülkelerdeTB vakası tespit ve tedavisi düzeylerinin en azından 219 seviyesine gelebileceği şeklinde  temel TB hizmetlerinin sağlanmasıdır.

İngilizce Tam Metin;

https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2021


9 Şubat 2022 Çarşamba