• Kasımpaşa, Çatma Mescit Mahallesi, Tepebaşı Cd. No: 1 Kat: 1, 34430 Beyoğlu/İstanbul
  • 0 212 251 66 04
  • MAİL FORMU

IUATLD (UNION) TB STRATEJİSİ: 2022- 2027

  1. Anasayfa
  2. IUATLD (UNION) TB STRATEJİSİ: 2022- 2027

IUATLD (UNION) TB STRATEJİSİ: 2022- 2027

UUluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları İle Mücadele Birliği

IUATLD (UNION)  TB STRATEJİSİ: 2022- 2027

 

Vizyon

 

Tüberkülozun Olmadığı Bir Dünya

 

Hedefler

IUATLD (UNION)  TB STRATEJİSİ: 2022- 2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu vizyona ulaşmak için  IUATLD/BİRLİK (UNİON)  şu amaçları önüne koymaktadır:

 

 

TB'nin yayılmasını sonlandırmak-TB'li tüm insanları bulmak ve n ve tedavi etmek. Toplumdaki insanlara ulaşmak ve tüm tüberkülozlu kişilere psikolojik, sosyal ve finansal destek sağlamak.

Tüberküloz hastalığının gelişmesini önlemek -TB ile enfekte olmuş kişileri daha etkin bir şekilde teşhis etmek ve aktif TB hastalığı geliştirme risklerini yönetmek için onları desteklemek. Ayrıca önleyici tedavi ile insanların aktif TB hastalığı geliştirme riskini azaltılmasını sağlamak.

TB'li kişilerin etkin bakımı ve yönetimi- Standart tıbbı tedaviye yanıt vermeyen TB hastaları için değerlendirme tedaviyi tamamlama desteği de dahil olmak üzere, tüm TB'li kişiler için en etkili bakım ve yüksek kaliteli ilaçlara erişimin sağlanması.

Tüberkülozlu çocukların ve tüberküloza bağlı engelleri, diğer hastalıkları ve riskleri olan yetişkinlerin özel ihtiyaçlarını ele almak- Diğer hastalıklar ve riskleri yönetilebilmeleri için sağlık çalışanlarının TB'yi diğer sağlık sorunları ile birlikte nasıl tanımlayacakları ve yönetecekleri konusundaki anlayışlarını geliştirmek.

Sağlık hizmetlerinde ve diğer iç mekan ortamlarında TB'nin hava yoluyla yayılmasını önlemek

Sağlık ortamlarında etkili önlemlerin uygulanmasını savunmak. Diğer iç mekan ortamlarında hava yoluyla yayılmayı önlemenin yollarını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

TB’yi önlemek için toplum katılımını artırmak-TB'den etkilenen ailelerin bu nedenle yıkıcı mali ve sosyal maliyetlerle karşı karşıya kalmasını önlemek - Bir toplum sağlığı sorunu olarak TB konusunda toplumun katılımını ve sahiplenmesini geliştirmek. Psikolojik, sosyal ve finansal destek sağlarken, tüm tüberkülozlu insanlar için erişilebilir, uygun fiyatlı, kabul edilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerini sağlamak.

 

Bu vizyona ulaşmak için IUATLD/BİRLİK(UNION)  stratejisi

 

Bu hedeflere ulaşmak için BİRLİK, önleme, teşhis ve tedavi konusunda yeni, kanıta dayalı gelişmelerin uygulanması ve desteklenmesine odaklanacaktır. Kanıtlarda boşluklar olması durumunda, BİRLİK bunları doldurmaya ve TB tedavisine eksiksiz bir yaklaşım getirilmesini sağlamaya çalışacaktır.

Stratejik yaklaşımlar şunları içerecektir:

TB'li insan sayısının yüksek olduğu düşük ve orta gelirli ülkelere odaklanmak

TB'yi sona erdirmek için topluluk katılımını genişletmek ve topluluk liderliği çabalarını desteklemek

BİRLİK Dünya Akciğer Sağlığı Konferansı, yayınlar ve iletişim kanalları aracılığıyla eğitim ve öğretim yoluyla kapasite oluşturma ve bilgiyi yaymaya çalışmak

Yüksek kaliteli klinik, halk sağlığı ve operasyonel araştırmaları üstlenmek

TB ile mücadelede kaynakları tanımlayabilen, uyarlayabilen ve kullanabilen sağlam bir entegre üyelik ve organizasyon elde etmek için BİRLİĞİ güçlendirmek

Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından birine karşı verilen savaşta herkesin bir rolü olduğunu açıkça ortaya koyarak TB'yi sona erdirme mücadelesinde meslektaşların ve ortakların benzersiz niteliklerini kullanmak.


19 Ekim 2022 Çarşamba